IELTS Listening 01

Bạn sẽ làm một đề IELTS Listening mini theo tài liệu chuẩn của bộ đề thi IELTS thực tế.

Hướng dẫn:

  • Đề thi có 20 câu hỏi, 20 phút làm bài
  • Đồng hồ bắt đầu tính giờ khi bạn nhấn nút Start quiz
  • Kết quả bài thi và đáp án sẽ xuất hiện khi bạn hoàn thành bài thi và nhấn nút Finish quiz

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.