Mức độ nhập cư của Canada sẽ không thay đổi so với mục tiêu hiện tại. Các mục tiêu này giống như những mục tiêu được công bố trong Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025. Thông tin mới được công bố mục tiêu năm 2026, cũng như cập nhật về mức độ người nhập cư sẽ được nhận theo từng chương trình trong khoảng thời gian từ 2024-2026.

Kế hoạch cấp độ nhập cư của Canada

Tiếp nối Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2023-2025 đề ra hồi đầu năm, Canada đặt mục tiêu chào đón: 485.000 thường trú nhân mới vào năm 2024 và 500.000 người vào các năm 2025 và 2026. Kế hoạch thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc ưu tiên tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các gia đình đoàn tụ.

Bên cạnh đó, vào năm 2022, Canada đã đạt mục tiêu 4,4% thường trú nhân mới bên ngoài Quebec là người nói tiếng Pháp. Dựa vào đấy, IRCC gia tăng con số mục tiêu này cho kế hoạch năm 2024-2026 như sau: 6% vào năm 2024, 7% vào năm 2025 và 8% vào năm 2026.

Theo thông cáo của IRCC, người nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong thị trường lao động của Canada, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia ở hiện tại và tương lai. Đặc biệt là lực lượng người nhập cư theo diện lao động có các kỹ năng mà Chính phủ Canada tìm kiếm để thực hiện kế hoạch chuyển dịch xanh (Net-zero transition), xây dựng nền kinh tế số.

Từ đó giảm thiểu sự thiếu hụt nhân sự trong các lĩnh vực quan trọng như y tế, khoa học, công nghệ, kỹ sư, thương mại, vận chuyển và nông nghiệp, góp phần cho sự thành công và mở rộng của các doanh nghiệp tại Canada.

Chính phủ Canada đang tìm cách ổn định mức độ nhập cư

Giải quyết lý do tại sao không thay đổi mục tiêu, chính phủ Canada giải thích: “Kế hoạch này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đồng thời cân bằng với áp lực trong các lĩnh vực như nhà ở, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng. Kế hoạch này vạch ra một lộ trình có trách nhiệm cho sự tăng trưởng dân số bền vững và ổn định.. .Bắt đầu từ năm 2026, chính phủ sẽ ổn định mức thường trú nhân ở mức 500.000, cho phép có thời gian để hội nhập thành công, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường lao động Canada. khía cạnh này của hệ thống nhập cư của chúng tôi cũng vẫn bền vững.”

Việc chào đón những người nhập cư mới đến không chỉ nhằm đạt mục tiêu đề ra, mà bao gồm cả việc tích cực cung cấp những sự hỗ trợ mà người nhập cư mới cũng như công dân yêu cầu. Với tinh thần này, Chính phủ Canada cho biết đang thiết lập các giải pháp trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo người nhập cư mới có thể an cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0916.161.083 Tải tài liệu