Canada thường xuyên chào đón hơn 200.000 người nhập cư mỗi năm kể từ năm 1988. Trong những năm gần đây, nước này đã quyết định tăng mức nhập cư lên hơn 400.000 người mỗi năm. Tỷ lệ nhập cư của Canada hiện ở mức gần 1,2%. Nói cách khác, Canada chào đón lượng người nhập cư tính theo đầu người nhiều gấp ba lần so với Hoa Kỳ.

Canada hoan nghênh mức độ nhập cư cao để giữ cho nền kinh tế vững mạnh

Canada có một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Điều này tạo ra áp lực kinh tế và tài chính. Canada có tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên thấp dẫn đến tỷ lệ lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế thấp. Tăng trưởng kinh tế thấp khiến Canada gặp khó khăn trong việc tăng thuế cần thiết để hỗ trợ chi tiêu xã hội cho các dịch vụ như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực quan trọng khác nhằm mang lại mức sống cao trong nước.

Canada đã tăng mức nhập cư kể từ cuối những năm 1980 để tăng tỷ lệ dân số, lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế. Canada hiện phụ thuộc vào nhập cư đối với phần lớn dân số và tăng trưởng lực lượng lao động cũng như tỷ trọng lớn hơn trong tăng trưởng kinh tế.

Canada sẽ có 9 triệu người thuộc thế hệ đến tuổi nghỉ hưu là 65 vào năm 2030. Điều này có nghĩa là Canada sẽ có ít công nhân hơn vào thời điểm chi tiêu xã hội cho chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên. Để giảm bớt thách thức này, Canada đã chủ động bằng cách tăng dần mục tiêu nhập cư trong hơn 30 năm nay.

Dựa trên thực tế nhân khẩu học và xu hướng nhập cư, có vẻ như Canada sẽ tiếp tục tăng dần mức độ nhập cư trong tương lai gần. Nhập cư sẽ vẫn rất quan trọng để hỗ trợ một nền kinh tế lành mạnh và tình hình tài chính trong nước.

Canada theo đuổi chiến lược mới để cải thiện hệ thống nhập cư

Kế hoạch cấp độ nhập cư 2024-2026 được đưa ra một ngày sau khi Canada công bố chiến lược mới nhằm cải thiện hệ thống nhập cư của mình. Vào ngày 31/10, Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã thừa nhận những thiếu sót trong hệ thống nhập cư của đất nước khi ông vạch ra những trụ cột của cách tiếp cận mới nhằm hiện đại hóa hệ thống.

Chiến lược mới mang tên Hệ thống nhập cư cho tương lai của Canada có 3 mục tiêu chính:

  • Tạo trải nghiệm thân thiện hơn cho người mới đến
  • Điều chỉnh nhập cư với nhu cầu thị trường lao động
  • Xây dựng kế hoạch tăng trưởng toàn diện và đồng bộ

IRCC đang tìm cách mang lại trải nghiệm thú vị và thân thiện hơn cho khách hàng của mình.

Ngoài ra, IRCC muốn điều chỉnh tốt hơn các chính sách nhập cư của Canada phù hợp với chiến lược lao động và kỹ năng của nước này.

Thứ ba, IRCC muốn phát triển một kế hoạch tổng hợp giữa cả ba cấp chính quyền của Canada để đảm bảo quốc gia này có thể cung cấp đầy đủ nhà ở, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng cho dân số mới đến ngày càng tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0916.161.083 Tải tài liệu