1. Vùng Regional ở úc là gì?

Từ ngày 16/11/2019, Chính phủ Úc đã đưa ra chính sách ưu tiên liên quan đến các vùng Regional Úc. Khái niệm vùng Regional Úc được đưa ra nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại những khu định cư (còn được gọi là trung tâm vùng). Điều này có ý nghĩa đặc biệt đến sự phát triển kinh tế, giáo dục và thu hút người nhập cư cũng như sinh viên quốc tế đến làm việc và theo học tại tại khu vực Regional.

2. Các khu vực thuộc vùng Regional Úc?

Định nghĩa Vùng Regional của úc có 3 nhóm bao gồm Category 1, 2, 3. Trong đó, vùng sẽ ưu tiên định cư đối với những lao động có tay nghề được quy định trong nhóm Category 2 hoặc Category 3

2.1 “Major cities”

Loại 1: “Major cities” bao gồm 3 thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane. Vì những thành phố này không nằm trong danh sách vùng Regional Úc, chính sách ở lại làm việc sau tốt nghiệp vẫn giữ nguyên như sau:
 • Cử nhân và Thạc sĩ: 2 năm
 • Thạc sĩ nghiên cứu: 3 năm
 • Tiến sĩ: 4 năm

2.2 “Cities and Major Regional Centres”

Loại 2: Khu vực này bao gồm: Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Newcastle/Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong và Hobart.
sinh viên quốc tế du học tại tại khu vực Regional này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi bao gồm:
 • Được ưu tiên xin TR tại 25,000 khu vực được quy định là Regional Area
 • Ưu tiên xử lý thị thực khu vực
 • Ưu tiên định cư dựa trên Danh sách nghề nghiệp khu vực
Sinh viên quốc tế du học theo diện visa 485 sẽ có thêm 1 năm ở lại Úc làm việc sau khi tốt nghiệp bậc Cử nhân trở lên tại 1 trong những trường đại học trong các thành phố này, cụ thể:
 • Cử nhân và Thạc sĩ: 3 năm
 • Thạc sĩ nghiên cứu: 4 năm
 • Tiến sĩ: 5 năm

2.3 Các khu vực khác ngoài hai khu vực trên

Loại 3: Ở tất cả các vùng khác ngoài những khu vực nói trên, sinh viên quốc tế sẽ được ở lại thêm 2 năm nữa cho Visa 485 khi tốt nghiệp bậc Cử nhân trở lên, cụ thể:
 • Cử nhân và Thạc sĩ: 4 năm
 • Thạc sĩ nghiên cứu: 5 năm
 • Tiến sĩ: 6 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0916.161.083 Tải tài liệu